Održana promocija hrvatskog prijevoda norme HRN EN ISO 17100:2015, Usluge pismenog prevođenja - Zahtjevi za usluge pismenog prevođenja

U organizaciji Zajednice za prevoditeljstvo (ZZP) Hrvatske gospodarske komore te u suradnji s Hrvatskim zavodom za norme u ponedjeljak 29. ožujka 2021. godine putem platforme MS Teams, održana je online promocija hrvatskog prijevoda norme HRN EN ISO 17100:2015, Usluge pismenog prevođenja  Zahtjevi za usluge pismenog prevođenja.

Na predstavljanju su govorile Marina Babić iz Hrvatskoga zavoda za norme te dr. sc. Monika Blagus, članica ZZP-ove radne skupine osnovane radi prevođenja ove norme na hrvatski jezik.

Marina Babić naglasila je u prezentaciji Prijevod norma – izazov i koristi važnost sudjelovanja stručnjaka iz različitih područja u procesu normizacije te predstavila djelovanje Hrvatskoga zavoda za norme od njegova osnutka. Dodatno je istaknuta važnost norma u svakodnevnome životu. Također je prikazana statistika prihvaćenih i prevedenih norma. Govorilo se o važnosti prevođenja te izazovima s kojima se prevoditelji susreću prilikom prevođenja norme u procesu od prijevoda do objave.

Dr. sc. Monika Blagus otvorila je izlaganje razmatranjem razloga postojanja norma i njihovom ulogom u stvaranju pozitivnog imidža prevoditeljske struke. Nakon toga predstavila je strukturu teksta norme HRN EN ISO 17100:2015 te opisala kako se normom regulira prijevodni proces. Usporedbom ove norme s normom EN 15038:2006 prikazala je pomake u samoj prevoditeljskoj struci unazad 10 do 15 godina. U zaključku je iznijela razmišljanja o samome procesu prijevoda ove norme te se osvrnula na najzanimljivije prijevodne probleme i terminološke dvojbe s kojima se radna skupina suočila.

Poveznice na prezentacije sa promocije:

Blagus_HRN EN ISO 17100:2015, Usluge pismenog prevođenja – Zahtjevi za usluge pismenog prevođenja

Babić_Predstavljanje hrvatskog prijevoda norme HRN EN ISO 17100:2015

Svim sudionicima predstavljanja prijevoda norme HRN EN ISO 17100:2015 omogućavamo kupnju iste uz pripadajući amandman uz promotivni popust u iznosu od 30 %. Promotivni popust u iznosu od 30 % ne zbraja se s popustima iz Cjenika hrvatskih normativnih dokumenta. Promotivni popust je moguće ostvariti slanjem popunjenog Obrasca za ponudu Hrvatskom zavodu za norme u razdoblju od 7. do 21. travnja 2021. godine.

 

HZN e-glasilo 3/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više