Dan planeta Zemlje - 22. travnja

 
Dan planeta Zemlje obilježava se 22. travnja u više od 190 zemalja svijeta kako bi se ojačala svijesti ljudi prema prirodnom okolišu i zaštiti prirode. Raznim događajima i akcijama nastoji se skrenuti pozornost ljudi na opasnost koja prijeti životu na Zemlji zbog klimatskih promjena i globalnog onečišćenja.
Tema ovogodišnjeg Dana planeta glasi
Restore OurEarth“ (Obnovimo našu Zemlju).

Da i norme pridonose jačanju svijesti o zaštiti okoliša i imaju vrlo važnu ulogu u smanjenju štetnih utjecaja ljudskih djelatnosti na okoliš te poticanju uporabe obnovljivih izvora energije dokazuje nam tema Svjetskog dana norma 2020. godine: "Zaštita planeta uz norme"

Poruka za Svjetski dan norma, koju potpisuju predsjednici triju glavnih međunarodnih normizacijskih organizacija (IEC, ISO i ITU) glasila je:
"Zemlja, konačna posuda života u beskonačnosti našega solarnog sustava. Život na Zemlji ovisi o energiji Sunca. Unatoč tomu, od prošlog stoljeća ljudi svojim aktivnostima i modernom industrijom velikih razmjera
uvećavaju prirodne stakleničke plinove našeg planeta. Oni štetno utječu na našu klimu, a time i na sve oblike života. Uz to, brz rast stanovništva i intenzivna urbanizacija pozivaju na odgovornu uporabu ograničenih resursa. Da bismo smanjili utjecaj ljudi na naš planet, potrebna nam je politička volja, konkretno djelovanje i prava pomagala. Takvo su pomagalo međunarodne norme. Međunarodne norme IEC-a, ISO-a i ITU-a temelje se na prokušanim i istinskim rješenjima tehnoloških izazova. Pomažu da se stručna znanja prenose ne samo među razvijenim zemljama nego i zemljama u razvoju. Norme pokrivaju sve aspekte štednje energije te kvalitete vode i tla. Njima se utvrđuju normirani protokoli i metode mjerenja. Njihova široka uporaba pomaže da se smanji utjecaj industrijske proizvodnje i procesa na okoliš, potiče ponovnu uporabu ograničenih resursa i povećava energetsku učinkovitost."

U Hrvatskome zavodu za norme djeluju sljedeći tehnički odbori čije je područje rada zaštita okoliša:

HZN/TO 207, Upravljanje okolišem
Područje rada:
Priprema norma u području sustava upravljanja okolišem i podupiranje održivog razvoja.
Ne obuhvaća:
- ispitne metode za onečišćivače koje su obuhvaćene područjem rada HZN/TO 146, Kakvoća zraka, HZN/TO 147, Kakvoća vode, HZN/TO 190, Kakvoća tla i HZN/TO 43, Akustika
- utvrđivanje graničnih vrijednosti onečišćivača ili otpadnih tvari
- utvrđivanje razina stanja okoliša
- normizaciju proizvoda.
Tehnički odbor za upravljanje okolišem uspostavlja usku suradnju s HZN/TO 176, Upravljanje kvalitetom i osiguravanje kvalitete u području sustava upravljanja i ocjenjivanja okoliša.
 
HZN/TO 522, Karakterizacija i zbrinjavanje otpada 
Područje rada:
Priprema norma u području:
– nazivlja
– tehničkih i sigurnosnih zahtjeva za spremnike i tehničku opremu uređaja za dizanje i karoserije kao i za one dijelove šasije koji su uključeni u rad karoserije
– postupaka za određivanje značajka otpada i njegova ponašanja
– metoda opisivanja i razvrstavanja taloga i proizvoda dobivenih obradbom vode nastale bujicom i vode iz kanalizacije, sustava prikupljanja gradskog otpada, postrojenja za obradbu gradske otpadne vode i slične industrijske vode, taloga iz postrojenja za obradbu pitke vode i sustava za raspodjelu vode
– metoda uzimanja uzoraka
– fizikalnih, kemijskih i bioloških analiza potrebnih za opisivanje taloga kojima će se olakšati odlučivanje o izboru postupaka obradbe te o uporabi i uklanjanju taloga.
Napomena: Područje rada toga tehničkog odbora ne uključuje normizaciju u području opasnih industrijskih taloga, radioaktivnog otpada, ispušnih plinova, otpadnih voda, eksploziva, životinjskih lešina kao ni određivanje graničnih vrijednosti i određivanje specifikacija za proizvode i procese.
 
HZN/TO 577, Metode ispitivanja za karakterizaciju krutih i tekućih sastavnica i opterećenja okoliša

Područje rada:
Priprema norma za:
– karakterizaciju krutih i tekućih sastavnica i opterećenja okoliša: tlo, kruti i tekući otpad, biootpad i muljevi
– osiguranje i kontrola kvalitete (laboratoriji) i
– metode ispitivanja:
– predobrada uzoraka
– digestija/ekstrakcija
– kemijska analiza
– fizikalne metode
– izluživanja
– biološke i mikrobiološke analize
– metode provjere (en screening)
– izvještavanje.
Područja rada ne uključuje:
– uzorkovanje i metode procjene
– terminološke rječnike.
Napomena: Ovo je u području rada tehničkog odbora zaduženog za odgovarajuću sastavnicu, odnosno opterećenje okoliša.


HZN e-glasilo 3/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više