Nagrada EU-a za sigurnost proizvodaEuropska komisija i ove godine dodjeljuje nagrade za sigurnost proizvoda s ciljem priznanja i povećanja vidljivosti poduzeća koja svoje poslovanje temelje na sigurnosti potrošača.
 
Nagrada EU-a za sigurnost proizvoda 2021. godine dodjeljuje se u dvije kategorije:

- zaštita sigurnosti ranjivih skupina potrošača
Ova  je  kategorija  usmjerena  na  zaštitu  skupina  potrošača  koji  su  ranjivi  kad  je riječ  o sigurnosti  proizvoda,  npr.  zbog  njihove  dobi  (djeca  i  starije  osobe), tjelesnog ili mentalnog  invaliditeta ili poteškoća odnosno drugih osobnih ili socioekonomskih obilježja.

-  objedinjavanje sigurnosti i novih tehnologija
Za ovu se nagradu mogu prijaviti poduzeća koja primjenjuju nove tehnologije radi poboljšanja sigurnosti potrošača. Rješenja, primjerice, mogu uključivati proizvode koji se temelje na umjetnoj inteligenciji ili procese i mehanizme koji uključuju nove tehnologije kojima se osigurava veća sigurnost potrošača ili učinkovitije otkrivanje i opoziv opasnih proizvoda.

Zainteresirana poduzeća prijave mogu podnijeti putem poveznice https://product-safety-award-2021.eu/hr do
17. svibnja 2021. godine.
 
Više informacija dostupno je na: https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/pages/safetyAward.

HZN e-glasilo 4/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više