Svjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu - 28. travnja

Pandemija bolesti COVID-19 uzdrmala je radna mjesta i radnike kao nijedan događaj prije nje, a još nije gotova. „Predvidjeti, pripremiti se i odgovoriti na krizu – Investirati sada u izdržljive sustave zaštite na radu“ tema je ovogodišnjeg Svjetskog dana sigurnosti i zdravlja na radu, koji se obilježava 28. travnja. ISO se priključio brojnim organizacijama koje podupiru svjetska nastojanja da se izgradi otporna radna snaga i osigura zdravlje i sigurnost svih radnika.

Novi rasporedi i lokacije, promjene u planovima i neizvjesnost koja pritišće psihološko zdravlje svih samo su neki od problema s kojima se poslodavci i zaposlenici ne prestaju suočavati od početka pandemije bolesti COVID-19. Iako cjepivo donosi nadu da ćemo jednog dana ugledati njezin kraj, jasno je da se u svakom trenutku može dogoditi nešto neočekivano i da su pripremljenost i sposobnost reagiranja nužne za uspjeh u radu.

Sally Swingewood, voditeljica ISO-ovog stručnog odbora ISO/TC 283, Occupational health and safety management1), kaže da nam je ovo razdoblje pokazalo koliko je važna agilnost, fleksibilnost i planiranje neprekidnosti poslovanja.

Taj ISO-ov odbor nedavno je izradio ISO/PAS 45005Occupational health and safety management – General guidelines for safe working during the COVID-19 pandemic, besplatnu2) javno dostupnu specifikaciju koja treba pomoći poslodavcima i zaposlenicima u svim područjima rada, od malih obrta do multinacionalnih kompanija.

„Nadamo se da će ove ISO-ove upute pomoći tvrtkama da se prilagode, prežive i ostanu u poslu bez obzira na promjene lokalne situacije, a da ne moraju ugroziti sigurnost radnika“, kaže Swingewood.

„Ako budemo u potpunosti pripremljeni, moći ćemo spasiti i živote i radna mjesta. S obzirom da želimo da svaki radnik ima koristi od ove publikacije, stavili smo je na internet, gdje se može besplatno pregledavati s bilo kojeg mjesta u svijetu.“

Pandemija bolesti COVID-19 utjecala je ne samo na naš rad nego i na naše duševno zdravlje. Kako pandemija nastavlja, ne možemo ne uvidjeti psihološke probleme koje izaziva.

„Mentalno zdravlje ozbiljno je narušeno u proteklih godinu dana i važno je skinuti stigmu sa stresa, tjeskobe i depresije“, dodaje Swingewood.

„Psihološko zdravlje svjetski je problem i zahtijeva globalni pristup kako bi se ne samo razbili tabui nego i osigurala konkretna rješenja.“

S tim na umu, ISO dovršava normu ISO 45003, Occupational health and safety management – Psychological health and safety at work – Guidelines for managing psychosocial risks, koja će dati upute o upravljanju rizicima psihološkog zdravlja i sigurnosti u okviru sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu. Norma će se baviti brojnim područjima koja mogu utjecati na psihološko zdravlje radnika, uključujući nedjelotvornu komunikaciju, prekomjerni pritisak, loše vodstvo i organizacijsku kulturu.

ISO 45003 pomoći će korisnicima da ispune zahtjeve ISO 45001, prve međunarodne norme za sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu, koji je temelj otporne organizacije sa snažnom, zdravom i sretnom radnom snagom.
Sve te norme i druge mogu se nabaviti kod nacionalnog člana ISO-a ili putem mrežne trgovine ISO Store.
 

U Hrvatskome zavodu za norme djeluje tehnički odbor HZN/TO 556, Osobna zaštitna oprema čije je područje rada sigurnost i zdravlje na radu. 

Područje rada HZN/TO 556, Osobna zaštitna oprema:
Priprema norma za:
- sve tipove zaštitnih kaciga
- zaštitnu obuću i štitnike za noge (štitnici za noge određeni su kao proširenje zaštitne obuće)
- osobna sredstva za zaštitu od pada (sustavi, podsustavi i sastavni dijelovi)
- sigurnosne pojaseve i pribor
- određivanje nazivlja i utvrđivanje metoda ispitivanja
- specifikacije i metode ispitivanja opreme za zaštitu očiju radnika u industriji i općenamjenske opreme za zaštitu očiju
- osobna sredstva za zaštitu sluha koja valja upotrebljavati kad se pretpostavlja da je izloženost buci štetna za sluh1) Tajništvo odbora ISO/TC 283 vodi BSI, član ISO-a iz Ujedinjenog Kraljevstva.
2) PAS je besplatno dostupan na mrežnoj stranici radi potpore svjetskim nastojanjima u borbi protiv krize izazvane bolešću COVID-19.

 

HZN e-glasilo 4/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više