Javne pokretne mreže u službi inteligentnih prometnih sustava

HZN i FER zajednički organizirali predavanje

"Javne pokretne mreže u službi inteligentnih prometnih sustava"


Hrvatski zavod za norme (HZN) u suradnji sa Zavodom za radiokomunikacije Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, organizirao je 22. veljače 2011 predavanje Javne pokretne mreže u službi inteligentnih prometnih sustava.

Predavač je bio mr. sc. Boris Drilo - direktor za ICT (Informacijska i komunikacijska tehnologija) rješenja u industriji i javnom sektoru tvrtke Ericsson Nikola Tesla.

Predavanje, održano u HZN-u, bilo je namijenjeno pojedincima i tvrtkama koji su izravno ili neizravno uključeni ili zainteresirani za razvoj i primjenu inteligentnih prometnih sustava.

Svrha je predavanja upoznavanje sa širom perspektivom i ulogom ICT tehnologije te specifičnim iskustvima tvrtke Ericsson Nikola Tesla u kreiranju cjelovitih inteligentnih rješenja, koja izravno utječu na veću sigurnost, protočnost i kvalitetu modernih prometnih sustava.

Predavanju su prisustvovali predstavnici brojnih organizacija i ustanova među kojima su VIPnet d.o.o., Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Ericsson Nikola Tesla, Hrvatske autoceste, Telegra d.o.o., Telematika d.o.o., Odašiljači i veze, Fakultet elektrotehnike i računarstva te HŽ Infrastruktura.

      


Izlaganja:   Boris Drilo      Branko Burazer      Tea Havranek

HZN e-glasilo 7/2022

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više