Obavijest o platformama za komentiranje nacrta norma na stranicama europskih normizacijskih organizacija

Sustav komentiranja nacrta norma - HZNacrti

Kako smo vas već obavijestili, HZN je od  1. rujna 2014. godine uveo novu uslugu za korisnike – mogućnost pregledavanja nacrta norma i davanja komentara na nacrte – HZNacrti.

Obavijest o platformi za komentiranje nacrta norma objavljena je i na stranicama europskih normizacijskih organizacija.

Obavijest možete pogledati na CEN, CENELEC i CEN-CENELEC internetskim stranicama.

HZN e-glasilo 3/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više