HZN preuzima vođenje prvog tajništva europskoga tehničkoga odbora

Tajništvo novoosnovanoga europskoga tehničkog odbora CEN/TC 452, Assistance Dog&Guide Dog Teams Standards and Instructors Competences odlukom članova CEN-ove tehničke uprave (CEN Technical Bord – CEN/BT) vodit će Hrvatski zavod za norme.

Odluka je to usvojena većinom glasova članova CEN/BT-a sredinom rujna 2016. godine. Pritom je zadovoljen i uvjet da barem pet ustanova članova u fazi glasanja iskaže spremnost aktivnoga sudjelovanja u radu novoosnovanog odbora. Osim HZN-a, spremnost aktivnoga sudjelovanja u radu odbora CEN/TC 452 iskazala su i nacionalna normirna tijela Nizozemske (NEN), Slovačke (SOSMT), Češke republike (UNMZ), Danske (DS), Finske (SFS) i Francuske (AFNOR), a očekuje se da će spremnost aktivnoga sudjelovanja u radu odbora naknadno iskazati još neke zemlje.

Riječ je o tehničkom odboru koji će biti zadužen za izradu norme koja će sadržavati zahtjeve za obuku pasa vodiča i pasa pomagača za osobe s posebnim potrebama te zahtjeve za instruktore takvih pasa. Buduća europska norma, čiju je izradu predložila slovenska udruga Slovenian Instructors Association Centre for Guide Dogs and Assistance Dogs (SLO-CANIS) (BT C96/2016), trebala bi obuhvatiti opće i posebne zahtjeve kao što su opći trening pasa i trening pasa pomagača,  brigu o psima, profesionalno ponašanje i kompetencije, obuku korisnika takvih psa i drugo.

Cilj navedene norme je osigurati i održavati slobodu kretanja osoba koje koriste pse vodiče unutar i između zemalja članica EU i to  tako da se uspostave jedinstveni kriteriji u pružanju usluga obuke pasa pomagača i pasa vodiča.

Norma će biti razvijena na temelju postojećih europskih normativnih dokumenata CWA 16520:2012, Guide dog mobility instructor – Competences te nedavno objavljenog CWA 16979:2016, Dog training professionals – Knowledge, skills and competence requirements.  

Europski tehnički odbor CEN/TC 452 prvi je europski tehnički odbor čije će tajništvo voditi hrvatsko normirno tijelo – HZN. Tajnica odbora bit će Vesna Ferenčak Brodarić,  viša stručna savjetnica za normizaciju u području usluga, proizvoda za kućanstvo i slobodno vrijeme

HZN e-glasilo 4/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više