Imenovan v.d. ravnatelj HZN-a

Igor Božičević, dipl. ing. prom., univ. spec. oec., imenovan je vršiteljem dužnosti ravnatelja Hrvatskog zavoda za norme do imenovanja ravnatelja temeljem provedenog javnog natječaja (NN 123/2016). Do imenovanja, g. Božičević je bio voditelj Odsjeka za prodaju i marketing u HZN-u.


Igor Božičević

Radi isteka mandata dosadašnji ravnatelj Hrvatskog zavoda za norme Miran Škerl razriješen je dužnosti (NN 123/2016).

HZN e-glasilo 4/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više