Izvanredna sjednica Stručnog vijeća HZN-a

Izvanredna sjednica Stručnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme održat će se 16. veljače 2017. godine u 13:00 sati u prostorijama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (kino dvorana – istočni ulaz), Ulica grada Vukovara 78, Zagreb. Rad stručnog vijeća je javan.
 
 

HZN e-glasilo 3/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više