Preskočite na glavni sadržaj
HR

Norme i propisi

 • Upućivanje na norme (u propisima)
 • upućivanje na jednu ili više norma u kojemu propisu umjesto iscrpnih odredaba
  NAPOMENA 1: Upućivanje na norme može biti datirano, nedatirano ili općenito, a istodobno izričito ili pokazno.
  NAPOMENA 2: Upućivanje na norme može biti povezano s općenitijom zakonskom odredbom koja se odnosi na stanje tehnike ili na priznata tehnička pravila. Takva odredba može biti i samostalna.
 • Točnost upućivanja
 • 1. datirano upućivanje (na norme)
  upućivanje na norme kojim se označuje jedna ili više posebnih norma, i to tako da se naknadne preradbe te norme ili tih norma ne mogu primijeniti bez izmjene propisa
  NAPOMENA: Norma se obično označuje njezinim brojem te datumom ili brojem izdanja. Može se navesti i njezin naslov.

  2.nedatirano upućivanje (na norme)
  upućivanje na norme kojim se označuje jedna ili više posebnih norma, i to tako da se naknadne preradbe te norme ili tih norma primjenjuju, a da nije potrebno mijenjati propis
  NAPOMENA: Norma se obično označuje samo njezinim brojem. Može se navesti i njezin naslov.

  3. opće upućivanje (na norme)
  upućivanje na norme naznačivanjem svih norma određenoga tijela i/ili naznačivanjem norma u kojemu posebnu području bez njihova pojedinačnog označivanja
 • Strogost upućivanja
 • 1. izričito upućivanje (na norme)
  upućivanje na norme prema kojemu je jedini način da se zadovolje odgovarajući zahtjevi kojega tehničkog propisa zadovoljavanje zahtjeva norme (norma) na koju (koje) se upućuje

  2. pokazno upućivanje (na norme)
  upućivanje na norme prema kojemu je zadovoljavanje zahtjeva norme (norma) na koju (koje) se upućuje jedan od načina da se zadovolje odgovarajući zahtjevi kojega tehničkog propisa
  NAPOMENA: Pokazno upućivanje na norme oblik je dostatne odredbe.
 • Obvezatna norma
 • norma čija je primjena obvezatna temeljem kojega općeg zakona ili temeljem izričitog upućivanja u kojemu propisu
HZN e-glasilo 6/2024
Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Članovi smo
etsi logo iso logo iec logo cen logo cenelec logo