Preskočite na glavni sadržaj
HR

Česta pitanja

 • Što je hrvatska norma?
 • Hrvatska norma je norma dostupna javnosti koju je prihvatio Hrvatski zavod za norme (HZN), a označava se pisanom oznakom HRN. Naziv hrvatska norma i oznaka HRN ne smiju se upotrebljavati za označivanje drugih vrsta dokumenata. U skladu s međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku pri izradbi hrvatskih norma uzimaju se u obzir međunarodne norme, europske norme i nacionalne norme drugih država.
 • Kako mogu pretraživati podatke o hrvatskim normama (HRN)?
 • Pretraživanje podataka o hrvatskim normama dostupno je putem online kataloga hrvatskih norma uz različite kriterije pretraživanja, naprimjer: broj ili oznaka norme, ključna riječ, naslov, oznaka tehničkog odbora (HZN/TO), ICS oznaka i sl. 
 • Jesu li hrvatske norme besplatne?
 • Ne, hrvatske norme i ostali hrvatski normativni dokumenti prodaju se u skladu s Cjenikom norma i usluga HZN-a.
 • Mogu li zainteresirani korisnici dobiti besplatan uvid u norme?
 • Svi zainteresirani korisnici mogu ostvariti besplatan uvid u norme u normoteci HZN-a. Uvid u norme i ostalu građu iz fonda normoteke dostupan je uz najavu na kontakte: 01 6106 051, 01 6106 059 ili normoteka@hzn.hr,  radnim danom 8:30 - 15:00 sati na adresi: Zagreb, Ulica grada Vukovara 78.
 • Kako i gdje se mogu kupiti hrvatske, međunarodne (ISO,IEC) norme i druge norme?
 • Hrvatske norme, međunarodne norme (ISO i IEC), njemačke (DIN), britanske (BS) i američke (ASTM) norme možete kupiti u Hrvatskome zavodu za norme (HZN).
  Norme, normativni dokumenti i ostale publikacije kojima HZN raspolaže naručuju se e-poštom: prodaja@hzn.hr putem obrasca za ponudu normativnih dokumenta i/ili publikacija ili radnim danom 8:30 - 15:00 sati na adresi: Zagreb, Ulica grada Vukovara 78 uz plaćanje kreditnom kraticom. 
  Za više informacija možete se obratiti na kontakte Odsjeka za prodaju i marketing: 01 6106 052, 01 6106 786 ili prodaja@hzn.hr
   
 • U kojem su formatu norme dostupne i na koji se način mogu preuzeti?
 • Hrvatske norme i ostali hrvatski normativni dokumenti dostupni su u papirnatome i elektroničkome obliku (PDF). Strane norme i njemačke (DIN), britanske (BS) te američke (ASTM) norme za koje posreduje Hrvatski zavod za norme (HZN) dostupne su isključivo u papirnatome obliku. 
 • Koji je rok isporuke za hrvatske norme?
 • Rok isporuke ovisi isključivo o plaćanju prema ispostavljenome predračunu. Pripremi normativnih dokumenata pristupa se nakon evidencije uplate kupca na osnovi poslane potvrde o izvršenom plaćanju ili izvoda FINA-e.
   
 • Na koji se način mogu preuzeti norme?
 • Prilikom naručivanja kupac odabire način zaprimanja norma.
  Norme se mogu preuzeti osobno i u papirnatome izdanju ili na CD-u radnim danom 8:30 - 15:00 sati na adresi:
  Zagreb, Ulica grada Vukovara 78 nakon što kupac zaprimi obavijest o preuzimanju.

  Norme u papirnatome izdanju ili na CD-u mogu se slati preporučenom poštanskom pošiljkom, a norme u PDF formatu mogu se slati na adresu e-pošte kupca.
   

 • Jesu li hrvatske norme zaštićene autorskim pravom?
 • Hrvatske se norme objavljuju kao posebne publikacije i zaštićene su u skladu sa Zakonom o normizaciji i drugim nacionalnim i međunarodnim propisima o autorskom pravu te je zabranjeno umnožavanje, distribucija dijelova ili cjeline bilo kojega normativnog dokumenta bez suglasnosti HZN-a. Hrvatski zavod za norme nositelj je autorskog prava nad hrvatskom jezičnom verzijom normativnih dokumenata koje objavljuju europske i međunarodne organizacije za normizaciju (CEN, CENELEC, ISO, IEC).
  Autorska prava i prava umnožavanja te HZN-ova politika i način distribucije i prodaje normativnih dokumenata na teritoriju Republike Hrvatske definirani su Unutrašnjim pravilima za normizaciju, UPN 1. dio: Normizacija općenito, ciljevi i osnovna načela.
 • Koji su uvjeti korištenja kupljenih normativnih dokumenta?
 • Nije dopušteno: umnožavanje dokumenta u cjelini ili njegova  dijela (elektronički ili strojno, uključujući fotokopiranje),  pohrana na mrežnome poslužitelju ili objava na internetu ili internoj mreži.
  Dopušteno je: pohranjivanje zapisa na jedno osobno računalo i jedan ispis na papiru svake PDF datoteke.
  Kupovinom elektroničkog oblika normativnog dokumenta (PDF), bez obzira na način preuzimanja norme, kupac kupuje dozvolu za jednog korisnika.
  Umnožavanje normativnih dokumenta može biti podložno plaćanju naknade za iskorištavanje autorskog prava i/ili potpisivanju ugovora o licenci za što se potrebno obratiti na kontakt: prodaja@hzn.hr

 • Koje vrste dokumenata objavljuje Hrvatski zavod za norme (HZN)?
 • U Hrvatskome zavodu za norme (HZN) izrađuju se i objavljuju hrvatske norme (HRN) i druge vrste normativnih dokumenata dostupnih javnosti, naprimjer, sljedeće:
  -      hrvatska tehnička specifikacija, HRS
  -      hrvatski tehnički izvještaj, HRI
  -      amandman, A
  -      ispravak, Ispr.
  -      HZN upute, HRU
  -      hrvatska prednorma, HRS ENV
  Dokumenti koje objavljuje HZN mogu biti izvorni hrvatski dokumenti i hrvatski dokumenti koji nastaju prihvaćanjem međunarodnih, europskih i dokumenata normirnih tijela drugih država. Više informacija  dostupno je u Unutrašnjim pravilima za normizaciju Hrvatskoga zavoda za norme (HZN), UPN 2:2021, Unutrašnja pravila za normizaciju - 2. dio: Vrste dokumenata i njihovo označivanje.
 • Što je usklađena/harmonizirana norma?
 • Harmonizirana norma je europska norma prihvaćena na temelju normizacijskoga zahtjeva koji je Europska komisija dala priznatim europskim organizacijama za normizaciju (CEN, CENELEC ili ETSI) za primjenu usklađenoga zakonodavstva Unije. Za objavu oznaka i naslova usklađenih norma te upućivanja na njih u okviru usklađenoga zakonodavstva Unije nadležna je Europska komisija. Proizvođači, drugi gospodarski subjekti ili tijela za ocjenjivanje sukladnosti mogu primijeniti harmonizirane norme kako bi pokazali da su njihovi proizvodi, usluge ili procesi u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a. Referentni podaci o harmoniziranim normama dostupni su na mrežnim stranicama Europske komisije. Svrha je te stranice  omogućiti pristup najnovijim podacima o harmoniziranim normama objavljenim u Službenom listu Europske unije (OJEU).
 • Što je ICS oznaka?
 • ICS (International Classification for Standards) je akronim za međunarodnu razredbu (klasifikaciju) norma, a predstavlja klasifikacijsku oznaku norma prema području kojemu pripadaju. Ova je klasifikacija stvorena u okviru Međunarodne organizacije za normizaciju (ISO) da bi se ujednačila klasifikacija podataka o normama na svjetskoj razini. ICS ima hijerarhijsku strukturu koja se sastoji od tri razine, a ako norme pokrivaju više područja, radi lakšeg pronalaženja, normi se dodjeljuje više ICS skupina ili podskupina. Uporaba ICS oznaka osigurava jezično neovisnu komunikaciju među korisnicima norma diljem svijeta. ICS se redovito nadopunjuje, a trenutačno je na snazi sedmo izdanje ICS-a objavljeno 2015. godine.
   
 • Ubraja li se certifikacija u djelokrug rada Hrvatskoga zavoda za norme (HZN)?
 • Sukladnost određenoga proizvoda, procesa ili usluge s hrvatskom normom može se potvrditi izjavom o sukladnosti, potvrdom o sukladnosti (certifikatom) ili oznakom sukladnosti. Poslove ocjenjivanja sukladnosti obavljaju tijela za ocjenjivanje sukladnosti. Hrvatski zavod za norme (HZN) ne provodi postupke ocjenjivanja sukladnosti i ne izdaje potvrde o sukladnosti (certifikate). Popis akreditiranih organizacija za ocjenjivanje sukladnosti  u Republici Hrvatskoj dostupan je na mrežnim stranicama Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) u rubrici Registar. Za više informacija možete se obratiti  HAA-i.
   
HZN e-glasilo 6/2024
Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Članovi smo
etsi logo iso logo iec logo cen logo cenelec logo