Preskočite na glavni sadržaj
HR

Novi hrvatski normativni dokument na hrvatskome jeziku

03.07.2018.
Norma HRN EN ISO/IEC 17020:2012 objavljena na hrvatskome jeziku
 
Ova je norma prijevod engleske verzije hrvatske norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012, Ocjenjivanje sukladnosti -- Zahtjevi za rad različitih vrsta tijela koja provode inspekciju (ISO/IEC 17020:2012; EN ISO/IEC 17020:2012)  
 
Izvorni je tekst norme EN ISO/IEC 17020:2012, Conformity assessment -- Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection (ISO/IEC 17020:2012; EN ISO/IEC 17020:2012) pripremio tehnički odbor ISO/CASCO , Committee on conformity assessment u suradnji s tehničkim odborom CEN/CLC/TC 1, Criteria for conformity assessment bodies.
 
Ova norma sadrži zahtjeve za osposobljenost tijela koja provode inspekciju te za nepristranost i dosljednost njihovih inspekcijskih aktivnosti.
 
Osim zahtjeva koji se odnose na nepristranost i neovisnost inspekcijskih tijela, ova norma obuhvaća i povjerljivost informacija, administrativne zahtjeve, organizaciju inspekcijskog tijela i upravljanje, osoblje, prostore i opremu, inspekcijske metode i postupke, postupanje s predmetima inspekcije i uzorcima, inspekcijske zapise, inspekcijske izvještaje i cerifikate, pritužbe i žalbe, zahtjeve za sustav upravljanja, dokumentaciju sustava upravljanja, interne audite, preispitivanje sustava upravljanja kao i upravljanje nesukladnostima, popravnim i preventivnim radnjama.
 
Od inspekcijskih se tijela zahtijeva uspostava, primjenjivanje i održavanje sustava upravljanja  kojim će dokazati ispunjavanje svih zahtjeva navedene norme.
   
Hrvatski tekst norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012, Ocjenjivanje sukladnosti -- Zahtjevi za rad različitih vrsta tijela koja provode inspekciju  pripremio je tehnički odbor HZN/TO Z2, Ocjenjivanje sukladnosti i akreditacija Hrvatskoga zavoda za norme. Dvojezična verzija na hrvatskome i engleskome jeziku objavljena je u HZN e-glasilu 6/2018 i može se kupiti po cijeni 355,00 kn, a za članove Hrvatskog zavoda za norme cijena je 284,00 kn.

HZN e-glasilo 6/2024
Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Članovi smo
etsi logo iso logo iec logo cen logo cenelec logo