Preskočite na glavni sadržaj
HR

Novi priručnik ISO-a pomaže poduzetnicima u stvaranju sigurnih i zdravih radnih mjesta

07.10.2020.

Nedavno je objavljen priručnik ISO 45001:2018, Occupational health and safety management systems – A practical guide for small organizations (ISO 45001:2018, Sustavi upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu Praktične upute za male poduzetnike).

Novi priručnik koji zajednički objavljuju ISO i UNIDO[1] pruža smjernice, posebno malim organizacijama, uzimajući u obzir njihove izazove i potrebe, u primjeni norme ISO 45001, Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use. Norma je prihvaćena kao hrvatska norma HRN ISO 45001:2018, Sustavi upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu – Zahtjevi s uputama za uporabu.
 

Zaštita zdravlja i sigurnosti na radu, osim što spašava živote, bitna je i za učinkovito poslovanje svake organizacije. Prema podacima Međunarodne organizacije rada (ILO)[2] oko 2,78 milijuna ljudi umre svake godine od ozljeda na radu ili profesionalnih bolesti. Kad se tome pridodaju stotine milijuna nesreća radnika koji nisu smrtno stradali već pate od profesionalnih bolesti, jasno je da se radi o velikim gospodarskim i društvenim problemima koji predstavljaju i značajan financijski teret za svaku društvenu zajednicu. U želji da se poboljša ovakva statistika te pomogne organizacijama da smanje nezgode, bolesti i ozljede na radu, ISO je razvio normu za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu ISO 45001 kao dogovoren okvir za smanjenje rizika na radnome mjestu, poboljšanje zdravlja, povećanje sigurnosti i promicanje dobrobiti na radu. Norma ISO 45001 prva je i jedina međunarodna norma za upravljanje zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu, a rezultat je dogovorene dobre prakse iz čitavog svijeta. 
 

Ista skupina stručnjaka koja je razvila ovu normu pripremila je priručnik kao praktične upute malim poduzetnicima za njezinu primjenu.
 

Priručnik opisuje zahtjeve norme ISO 45001 i kroz jednostavna objašnjenja i praktične primjere daje smjernice malim poduzetnicima kako uspostaviti sustav zaštite na radu, uzimajući u obzir smanjenje rizika i ozljeda na radu, veću zaštitu radnika, pozitivnu praksu i jačanje reputacije organizacije među klijentima, dobavljačima i u društvu.

 
Priručnik je objavljen je na engleskome jeziku, a dostupan u PDF formatu po cijeni od 38 švicarskih franaka.
Više informacija dostupno je na mrežnim  stranicama ISO-a (https://www.iso.org/publication/PUB100451.html)
 [1] UNIDO, United Nations Industrial Development Organization (Organizacija Ujedinjenih naroda za industrijski razvoj)

[2] ILO, International Labour Organisation (Međunarodna organizacija rada)


HZN e-glasilo 6/2024
Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Članovi smo
etsi logo iso logo iec logo cen logo cenelec logo