Preskočite na glavni sadržaj
HR

Povećanje integriteta lanca opskrbe na Svjetski dan akreditacije 09. lipnja

07.06.2019.

U svijetu koji je u sve većoj mjeri globaliziran, trgovina i sljedivost postaju sve problematičniji jer su lanci opskrbe sve dulji i složeniji. Akreditacija je siguran način kojim poslovni subjekti mogu dokazati kvalitetu i autentičnost svojih proizvoda na svakom koraku. Ona je i tema ovogodišnjeg Svjetskog dana akreditacije. ISO-ove međunarodne norme tu imaju važnu ulogu.

 
Za izvoz robe najčešće je potrebno dokazati sukladnost s lokalnim ili međunarodnim normama ili propisima. Zato su aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti nerazdvojno povezane, npr. ispitivanje i certifikacija. Njima se dokazuje da je roba ono što se tvrdi da jest. Akreditacija unosi dodatnu vrijednost jer osigurava nezavisnu ocjenu organizacija koje provode ispitivanje, kojom se dokazuje da su one nepristrane, osposobljene i dosljedne.

Propusti ili pogreške s tim u vezi mogu dovesti do odbijanja robe ili njezinog zadržavanja na granici, što nosi značajne financijske troškove i šteti ugledu.

Takvo dodavanje vrijednosti u lancima opskrbe tema je ovogodišnjeg Svjetskog dana akreditacije, koji se obilježava 9. lipnja s ciljem podizanja svijesti o važnosti akreditacije.ISO ima ne samo tisuće međunarodno prihvaćenih normi kojima se opisuju zahtjevi za metode ispitivanja nego i norme za rad tijela koja provode aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti i akreditacije.

Naprimjer, norma ISO 28000 Specification for security management systems for the supply chain (Zahtjevi za sustave upravljanja sigurnošću opskrbnog lanca) bavi se mogućim sigurnosnim problemima na svakom koraku procesa opskrbe. Akreditacijska tijela često ocjenjuju osposobljenost tijela koja se bave certifikacijom prema toj normi, provjeravajući njihov integritet i sigurnost iz svih uglova.

Još je jedan primjer norma ISO/IEC 17025, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija), međunarodna referentna norma za ispitne i umjerne laboratorije koji žele dokazati da su njihovi rezultati pouzdani.

To je jedna od brojnih normi u skupini normi koje je izradio ISO-ov odbor za ocjenjivanje sukladnosti (CASCO) i koja se naziva ‘CASCO Toolbox’.

Ona obuhvaća normu ISO/IEC 17020 Conformity assessment – Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection (Ocjenjivanje sukladnosti -- Zahtjevi za rad različitih vrsta tijela koja provode inspekciju), niz ISO/IEC 17021 Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management systems (Ocjenjivanje sukladnosti -- Zahtjevi za tijela koja provode audit i certifikaciju sustava upravljanja) i ISO/IEC 17065 Conformity assessment – Requirements for bodies certifying products, processes and services (Ocjenjivanje sukladnosti -- Zahtjevi za tijela koja provode certifikaciju proizvoda, procesa i usluga).

Međunarodni akreditacijski forum (IAF) i Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija (ILAC), organizacije koje stoje iza Svjetskog dana akreditacije, pridonose radu ISO/CASCO-a na izradi tih normi.

Saznajte više o Svjetskom danu akreditacije 2019. i odboru CASCO.

U hrvatsku normizaciju prihvaćene su sljedeće norme koje se mogu kupiti preko poveznice https://bit.ly/2GuTuh7

Oznaka norme Jezik Cijena kn Cijena kn za članove Hrvatskog zavoda za norme Naslov
HRN EN ISO/IEC 17020:2012 Engleski 260,00 208,00 Ocjenjivanje sukladnosti -- Zahtjevi za rad različitih vrsta tijela koja provode inspekciju (ISO/IEC 17020:2012; EN ISO/IEC 17020:2012)
HRN EN ISO/IEC 17020:2012 Hrvatsko,engleski 355,00 284,00  
HRN EN ISO/IEC 17021-1:2015 Engleski 370,00 296,00 Ocjenjivanje sukladnosti -- Zahtjevi za tijela koja provode audit i certifikaciju sustava upravljanja -- 1. dio: Zahtjevi (ISO/IEC 17021-1:2015; EN ISO/IEC 17021-1:2015)
HRN EN ISO/IEC 17021-2:2018 Engleski 215,00 172,00 Ocjenjivanje sukladnosti -- Zahtjevi za tijela koja provode audit i certifikaciju sustava upravljanja -- 2. dio: Zahtjevi za osposobljenost za auditiranje i certifikaciju sustava upravljanja okolišem (ISO/IEC 17021-2:2016; EN ISO/IEC 17021-2:2018)
HRN EN ISO/IEC 17021-3:2018 Engleski 185,00 148,00 Ocjenjivanje sukladnosti -- Zahtjevi za tijela koja provode audit i certifikaciju sustava upravljanja -- 3. dio: Zahtjevi za osposobljenost za auditiranje i certifikaciju sustava upravljanja kvalitetom (ISO/IEC 17021-3:2017; EN ISO/IEC 17021-3:2018)
HRS ISO/IEC TS 17021-4:2016 Engleski 185,00 148,00 Ocjenjivanje sukladnosti -- Zahtjevi za tijela koja provode audit i certifikaciju sustava upravljanja -- 4. dio: Zahtjevi osposobljenosti za auditiranje i certifikaciju sustava upravljanja održivosti priredbi (ISO/IEC TS 17021-4:2013)
HRS ISO/IEC TS 17021-5:2016 Engleski 145,00 125,00 Ocjenjivanje sukladnosti -- Zahtjevi za tijela koja provode audit i certifikaciju sustava upravljanja -- 5. dio: Zahtjevi osposobljenosti za auditiranje i certifikaciju sustava upravljanja imovinom (ISO/IEC TS 17021-5:2014)
HRS ISO/IEC TS 17021-6:2016 Engleski 145,00 125,00 Ocjenjivanje sukladnosti -- Zahtjevi za tijela koja provode audit i certifikaciju sustava upravljanja -- 6. dio: Zahtjevi osposobljenosti za auditiranje i certifikaciju sustava upravljanja neprekidnošću poslovanja (ISO/IEC TS 17021-6:2014)
HRS ISO/IEC TS 17021-7:2016 Engleski 145,00 125,00 Ocjenjivanje sukladnosti -- Zahtjevi za tijela koja provode audit i certifikaciju sustava upravljanja -- 7. dio: Zahtjevi osposobljenosti za auditiranje i certifikaciju sustava upravljanja sigurnošću cestovnog prometa (ISO/IEC TS 17021-7:2014)
HRS ISO/IEC TS 17021-9:2016 Engleski 145,00 125,00 Ocjenjivanje sukladnosti -- Zahtjevi za tijela koja provode audit i certifikaciju sustava upravljanja -- 9. dio: Zahtjevi osposobljenosti za auditiranje i certifikaciju sustava upravljanja za suzbijanje podmićivanja (ISO/IEC TS 17021-9:2016)
HRS ISO/IEC TS 17021-10:2018 Engleski 185,00 148,00 Ocjenjivanje sukladnosti -- Zahtjevi za tijela koja provode audit i certifikaciju sustava upravljanja -- 10. dio: Zahtjevi osposobljenosti za auditiranje i certifikaciju sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu (ISO/IEC TS 17021-10:2018)
HRN EN ISO/IEC 17025:2017 Engleski 335,00 268,00 Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija (ISO/IEC 17025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017)
HRN EN ISO/IEC 17025:2017 Hrvatsko,engleski 510,00 408,00  
HRN EN ISO/IEC 17065:2013 Engleski 305,00 244,00 Ocjenjivanje sukladnosti -- Zahtjevi za tijela koja provode certifikaciju proizvoda, procesa i usluga (ISO/IEC 17065:2012; EN ISO/IEC 17065:2012)
HRN ISO 28000:2014 Engleski 235,00 188,00 Zahtjevi za sustave upravljanja sigurnošću opskrbnog lanca (ISO 28000:2007)

HZN e-glasilo 6/2024
Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Članovi smo
etsi logo iso logo iec logo cen logo cenelec logo