Preskočite na glavni sadržaj
HR

Svjetski dan mjeriteljstva

20.05.2024.

Mjerimo danas za održivo sutra

 


Poruka direktora BIPM-a i BIML-a: 

 Martin Milton, Direktor BIPM-a           Anthony Donnellan, Direktor BIML-a

Mjeriteljstvo, znanost o mjerenju i njegovoj primjeni, oduvijek je bilo na čelu tehnološkog i znanstvenog napretka. Njegov je utjecaj vidljiv u svim područjima društvenog djelovanja i u našem je životu sveprisutno.

Ove je godine tema Svjetskog dana mjeriteljstva održivost. Točna mjerenja temelj su istraživanja i donošenja politika vezanih uz okoliš jer nam omogućuju razumijevanje i rješavanje složenih izazova povezanih s okolišem kao što su klimatske promjene, zagađenje i iscrpljivanje prirodnih resursa. Tema održivosti potiče nas da razmotrimo na koji način mjeriteljstvo svaki dan doprinosi poboljšanju našeg života. Tako primjerice precizna i pouzdana mjerenja omogućuju bolje praćenje okolišnih čimbenika, bolju procjenu utjecaja ljudskih aktivnosti na okoliš i razvoj strategija koje promiču ekološku ravnotežu. Mjeriteljstvo nam pruža potporu u donošenju informiranih odluka, na način da omogućuje kvantificiranje emisija ugljika, mjerenje količine otpada i praćenje prirodnih staništa.

Mjeriteljstvo ima ključnu ulogu u obračunu emisija ugljika, koji obuhvaća širok raspon aktivnosti uključujući precizna mjerenja, proračune, nadzor, izvješćivanje i financijsku provjeru zagađivača. Za donošenje sheme za obračun emisija ugljika i drugih zakonodavnih mjera u svrhu očuvanja okoliša neophodni su pouzdani podatci, koji proizlaze iz preciznih mjerenja potencijalno prisutnih onečišćujućih tvari u okolišu do razine milijarditih dijelova.

Mjeriteljstvo također igra nezaobilaznu ulogu u pružanju potpore provedbi ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda i njihovim naporima u postizanju globalnog održivog razvoja kroz:
  • poštenu i transparentnu trgovinu temeljenu na zakonskom mjeriteljstvu s ciljem poboljšanja gospodarskih uvjeta za sve nas i smanjenja siromaštva;
  • pouzdane i usporedive rezultate ispitivanja koji su važni za poboljšanje našeg zdravlja i dobrobiti;
  • djelotvorno klimatsko djelovanje koje se mora temeljiti na mjernim tehnologijama koje omogućuju kvantifikaciju emisija i bitnih klimatskih varijabla kao i nadzor učinkovitost strategija ublažavanja klimatskih promjena;
  • mjerenja koja su ključna za razvoj i praćenje tehnologija koje nam otvaraju vrata prema pristupačnoj i čistoj energiji;
  • industrijske inovacije i infrastrukturu koje ovise o preciznim mjerenjima za širok raspon parametara.
Temom Svjetskog dana mjeriteljstva 2024. naglašava se presudna uloga mjeriteljstva u svim navedenim slučajevima te nas se podsjeća na zajedničku odgovornost za očuvanje našeg planeta.

Ova godina također označava novo poglavlje u promicanju Svjetskog dana mjeriteljstva nakon usvajanja Rezolucije na 42. zasjedanju Opće skupštine UNESCO-a u studenome 2023. godine, kojom se službeno priznaje njegovo obilježavanje 20. svibnja svake godine. To će pružiti nove prilike za promicanje mjeriteljstva, u skladu s UNESCO-ovom misijom da kroz znanost i obrazovanje izgradimo bolji svijet.

Više na https://www.worldmetrologyday.org

Izvor: DZM
HZN e-glasilo 5/2024
Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Članovi smo
etsi logo iso logo iec logo cen logo cenelec logo