Studenti Građevinskog i arhitektonskog fakulteta iz Osijeka posjetili HZN

Normizaciji i akreditaciji potrebni su studenti i mladi stručnjaci

 
Studenti Građevinskog i arhitektonskog fakulteta iz Osijeka posjetili su Hrvatski zavod za norme, koji je zajedno s Hrvatskom akreditacijskom agencijom primio studente i organizirao posjet.
 
Grupa od 20-tak studenata I. godine diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo – smjer Organizacija, tehnologija i menadžment građenja iz predmeta Upravljanje kvalitetom u pratnji prof.dr.sc. Zlate Dolaček-Alduk, dipl.ing.građ., imala je priliku upoznati se s akreditacijom, normizacijom i funkcioniranjem javne uprave.
 
Općenito o normizaciji, stručnim radnim tijelima HZN-a, sudjelovanju u radu europskih i međunarodnih radnih tijela, područjima normizacije, graditeljstvu u Hrvatskoj, eurokodovima i normizaciji u području graditeljstva govorili su Dražen Biošić, dipl. kem. ing., voditelj Odsjeka za opća područja normizacije, Jasminka Minjević-Ivanović, dipl. ing. arh., viša stručna savjetnica za normizaciju u području graditeljstva i Slaven Cvitanović, mag. ing. aedif., viši stručni savjetnik za normizaciju u području graditeljstva u HZN-a.
 
„Normizaciji i akreditaciji potrebni su studenti i mladi stručnjaci. Mladi unose svježinu i odvažnost u radu, a u normizaciju mogu donijeti nova, digitalna znanja i vještine“, poruka je koju je studentima uputila Jasminka Minjević-Ivanović  pozivajući ih da se uključe u aktivnosti HZN-a.

Prof. dr. sc. Zlata Dolaček-Alduk objasnila je da je poznavanje i primjena norma važan aspekt u radu i poslovanju inženjera građevinarstva te dodala da posjet HZN-u omogućuje studentima bolje povezivanje sadržaja predmeta, upoznavanje s okruženjem u kojem nastaju norme i spoznaju o primjeni norma u svakodnevnom životu.
 
Prilika je to i za spoznaju o ulozi sektora visokog obrazovanja u procesu donošenja norma i za otvaranje mogućnosti sudjelovanja studenata u radu nacionalnoga normirnog tijela“, zaključila je Dolaček-Alduk.
 

Nova generacija eurokodova

O eurokodovima, skupu norma iz područja graditeljstva za proračun svih vrsta konstrukcija i inženjerskih građevina (niz norma HRN EN 199x) čijom se primjenom ostvaruje mehanička otpornost, stabilnost, uporabljivost i trajnost konstrukcije, govorio je Slaven Cvitanović iz HZN-a.
 
Objava nove generacije eurokodova započela je 2022. a nastavlja se sve do 2026. godine uz proširenje područja rada na postojeće zgrade, konstrukcije i njihovo ojačanje, poboljšanje praktične primjene u svakodnevnom radu i daljnje smanjenje broja NDP-ova, parametara koji se kroz nacionalne dodatke smiju odabrati na nacionalnoj razini", najavio je Slaven Cvitanović.
  •    Novi eurokodovi
    • Eurokod 11, Konstrukcijsko staklo
    • EN 1991-1-8, Utjecaj valova i struja na obalne konstrukcije
    • EN 1991-1-9, Atmosfersko zaleđivanje
Fond i usluge normoteke HZN-a predstavila je dr. sc. Ana Marija Boljanović, voditeljica Odsjeka za poslove normoteke Hrvatskoga zavoda za norme i kontaktne točke za mikro, male i srednje poduzetnike, navodeći primjere upita korisnika i poduzetnika. 
Normoteka HZN-a informacijska je dokumentacijska i komunikacijska središnjica HZN-a koja održava zbirke norma i raspolaže bazama podataka o normama te alatima za pretraživanje podataka o normama. Svim zainteresiranim korisnicima omogućen je besplatan uvid u norme, informiranje korisnika o normama i izdavanje suglasnosti za uporabu dijelova norma. Podrška korisnicima postoji i putem aplikacija HZN-a - HZNacrtiHRN4YouNormoteka djeluje kao nacionalna kontaktna točka za mikro, mala i srednja poduzeća", objasnila je Ana Marija Boljanović.
  • Aplikacija HRN4You obuhvaća više od 55 300 vrijedećih/povučenih norma i drugih normativnih dokumenata 

Poznavanje rada institucija infrastrukture kvalitete važne su u budućoj karijeri

Ovaj, već tradicionalni posjet osječkih studenata predstavlja način da se mladi ljudi upoznaju s normizacijom i akreditacijom i ostalim institucijama infrastrukture kvalitete koja je važna u njihovoj budućoj karijeri“, rekla je ravnateljica Hrvatske akreditacijske agencije, mr.sc. Mirela Zečević.
 
Načelnica Odjela za akreditiranje ispitnih i mjernih laboratorija dr.sc. Ana Čop upoznala je studente s radom Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) kao neovisne i neprofitne javne ustanove koja obavlja poslove nacionalne službe za akreditaciju, navodeći niz primjera iz prakse.  

Autorica: Mirjana Fijolić, univ.bacc.pol., univ.spec.oec.pred.
Foto: Boris Opašić

 

HZN e-glasilo 4/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više