Nove hrvatske norme na hrvatskom jeziku HRN ISO 1998-5:2013 i HRN ISO 1998-7:2013

 HRN ISO 1998-5:2013, Naftna industrija – Nazivlje – 5. dio: Prijevoz, skladištenje i distribucija (ISO 1998-5:1998+Cor.1:1999)
 
Hrvatska norma HRN ISO 1998-5:2013 prijevod je englesko-francuske verzije međunarodne norme ISO 1998-5:1998 i ispravka englesko-francuske verzije međunarodne norme ISO 1998-5:1998/Cor.1:1999, a objavljuje se kao trojezično izdanje na hrvatskome, engleskome i francuskome jeziku. Izvorni tekst norme pripremio je tehnički odbor ISO/TC 28, Petroleum products and lubricants, podobor SC 1, Terminology .HRN
 
Norma HRN ISO 1998 pod zajedničkim naslovom Naftna industrija – Nazivlje, sastoji se od sljedećih dijelova:
 • 1. dio: Sirovine i proizvodi
 • 2. dio: Svojstva i ispitivanja
 • 3. dio: Istraživanje i proizvodnja
 • 4. dio: Rafinerijska prerada
 • 5. dio: Prijevoz, skladištenje i distribucija
 • 6. dio: Mjerenje
 • 7. dio: Razni nazivi
 • 99. dio: Općenito i indeks
 
Ovaj dio norme HRN ISO 1998 sastoji se od popisa istovrijednih naziva na hrvatskome, engleskome i francuskome jeziku koji se upotrebljavaju u naftnoj industriji u području prijevoza, skladištenja i distribucije, s odgovarajućim definicijama na svim trima jezicima. U normi HRN ISO 1998-5:2013 navode se nazivi koji se odnose na prijevoz, skladištenje i distribuciju.
 
Norma HRN ISO 1998 namijenjena je onomu dijelu naftne industrije koji se bavi sirovom naftom i naftnim proizvodima, tj. svim radnjama koje se pojavljuju od proizvodnoga polja do krajnjega korisnika. Ona nije predviđena za naftnu opremu niti za bilo koje radove na terenu. Međutim definirani su neki dijelovi opreme te neke istraživačke i proizvodne radnje.
 
Ovo prvo izdanje norme HRN ISO 1998-5 zajedno s dijelom norme HRN ISO 1998-99 kada on bude objavljen te s normama HRN ISO 1998-1:2012 i HRN ISO 1998-2:2012, HRN ISO 1998-3:2013, HRN ISO 1998-4:2013, HRN ISO 1998-6:2006 i HRN ISO 1998-7:2013 ukida i zamjenjuje norme HRN ISO 1998-1:1998 i HRN ISO 1998-2:1998. Svi dijelovi zajedno čine potpuno prerađenu normu s novim razredbenim sustavom za sve nazive dane u normama HRN ISO 1998-1:1998 i HRN ISO 1998-2:1998 koji su raspodijeljeni u svim dijelovima novih izdanja i uz dodavanje novih naziva.
 
Hrvatski tekst norme HRN ISO 1998-5:2013 pripremio je tehnički odbor HZN/TO 28, Naftni proizvodi i maziva, Hrvatskoga zavoda za norme. Norma je objavljena  kao trojezično izdanje na hrvatskome, engleskome i francuskome jeziku i može se kupiti po cijeni od 270 kn a za članove Hrvatskog zavoda za norme cijena je 216 kn.
                                                                                                   
                                                                                                            
 
HRN ISO 1998-7:2013, Naftna industrija – Nazivlje – 7. dio: Razni nazivi (ISO 1998-7:1998)
 
Hrvatska norma HRN ISO 1998-7:2013 prijevod je englesko-francuske verzije međunarodne norme ISO 1998-7:1998 a objavljuje se kao trojezično izdanje na hrvatskome, engleskome i francuskome jeziku. Izvorni tekst norme pripremio je tehnički odbor ISO/TC 28, Petroleum products and lubricants, podobor SC 1, Terminology .
 
Norma HRN ISO 1998 pod zajedničkim naslovom Naftna industrija – Nazivlje, sastoji se od sljedećih dijelova:
 • 1. dio: Sirovine i proizvodi
 • 2. dio: Svojstva i ispitivanja
 • 3. dio: Istraživanje i proizvodnja
 • 4. dio: Rafinerijska prerada
 • 5. dio: Prijevoz, skladištenje i distribucija
 • 6. dio: Mjerenje
 • 7. dio: Razni nazivi
 • 99. dio: Općenito i indeks
 
Ovaj dio norme HRN ISO 1998 sastoji se od popisa istovrijednih naziva na hrvatskome, engleskome i francuskome jeziku koji se upotrebljavaju u naftnoj industriji, s odgovarajućim definicijama na svim trima jezicima, a koji se određeno ne tiču niti jedne od šest kategorija ostalih dijelova ove međunarodne norme. U normi HRN ISO 1998-7:2013 navode se nazivi koji se odnose na automobile, nazivi koji se odnose na maziva i razni nazivi.
 
Norma HRN ISO 1998 namijenjena je onomu dijelu naftne industrije koji se bavi sirovom naftom i naftnim proizvodima, tj. svim radnjama koje se pojavljuju od proizvodnoga polja do krajnjega korisnika. Ona nije predviđena za naftnu opremu niti za bilo koje radove na terenu. Međutim definirani su neki dijelovi opreme te neke istraživačke i proizvodne radnje.
 
Ovo prvo izdanje norme HRN ISO 1998-7 zajedno s dijelom norme HRN ISO 1998-99 kada on bude objavljen te s normama HRN ISO 1998-1:2012 i HRN ISO 1998-2:2012, HRN ISO 1998-3:2013, HRN ISO 1998-4:2013, HRN ISO 1998-5:2013 i HRN ISO 1998-6:2006 ukida i zamjenjuje norme HRN ISO 1998-1:1998 i HRN ISO 1998-2:1998. Svi dijelovi zajedno čine potpuno prerađenu normu s novim razredbenim sustavom za sve nazive dane u normama HRN ISO 1998-1:1998 i HRN ISO 1998-2:1998 koji su raspodijeljeni u svim dijelovima novih izdanja i uz dodavanje novih naziva.
 
Hrvatski tekst norme HRN ISO 1998-7:2013 pripremio je tehnički odbor HZN/TO 28, Naftni proizvodi i maziva, Hrvatskoga zavoda za norme. Norma je objavljena  kao trojezično izdanje na hrvatskome, engleskome i francuskome jeziku i može se kupiti po cijeni od ­­215 kn, a za članove Hrvatskog zavoda za norme cijena je 172 kn.

HZN e-glasilo 9/2018

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više