Preskočite na glavni sadržaj
HR

Besplatni dokument CWA 17553:2020, Maske za lice za građanstvo – Upute za minimalne zahtjeve, metode ispitivanja i upotrebu

01.07.2020.
S obzirom na razvoj situacije s pandemijom koronavirusa u Europi, Europski odbor za normizaciju (CEN) izradio je na temelju hitnog zahtjeva Europske komisije sporazum s radionice (CEN Workshop Agreement, CWA) o maskama za lice za građanstvo, koji je od 17. lipnja 2020. besplatan.

Dokumentom HRS CWA 17553:2021, Maske za lice za građanstvo – Upute za minimalne zahtjeve, metode ispitivanja i upotrebu (CWA 17553:2020) utvrđuju se minimalni zahtjevi za dizajn, izradu i ocjenu svojstava jednokratnih i višekratnih maski za lice za građanstvo namijenjenih potrošačima. 

U većini europskih država, maske za lice za građanstvo, koje često nisu obuhvaćene propisima o osobnoj zaštitnoj opremi i medicinskim proizvodima, postale su glavni element nacionalnih strategija postupnog ukidanja mjera izolacije. Zbog toga je Europska komisija prepoznala hitnu potrebu za ujednačenim i pouzdanim stupnjem sigurnosti maski za lice za građanstvo.

S obzirom na tu potrebu i kako bi odgovorio na hitnost situacije, CEN je odlučio izraditi CWA ubrzanim postupkom pod vodstvom AFNORA-a, francuskoga normizacijskog tijela. CWA 17553:2020, objavljen 17. lipnja, plod je zajedničkih napora članova radionice koji su podijelili svoje znanje te u skladu s postojećim nacionalnim smjernicama izradili dokument za besplatno preuzimanje.

Ta izvanredna odluka, koja odražava predanost i odlučnost CEN-a i njegovih članova u pomaganju i podršci naporima u borbi protiv pandemije bolesti COVID-19, nadovezuje se na odluku da se besplatno stavi na raspolaganje 11 europskih normi za medicinske proizvode i osobnu zaštitnu opremu koji se upotrebljavaju u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 (do 31. ožujka 2021. godine).

Elena Santiago Cid, generalna direktorica CEN-a i CENELEC-a, primijetila je: „Naš je trajni cilj smanjenje rascjepkanosti jedinstvenog tržišta. Novi CWA još je jedno svjedočanstvo o tome kako europska normizacija stvara povjerenje europskih kupaca i olakšava trgovinu unutar EU-a.“

Besplatni primjerak na hrvatskome jeziku možete preuzeti u PDF formatu.
HRS CWA 17553:2021, Maske za lice za građanstvo – Upute za minimalne zahtjeve, metode ispitivanja i upotrebu (CWA 17553:2020)

Besplatni primjerak na engleskome jeziku možete preuzeti u PDF formatu.
CWA 17553:2020Community face coverings – Guide to minimum requirements, methods of testing and use 

UPUTE ZA BESPLATNO PREUZIMANJE NORMA:
Besplatnu normu moguće je preuzeti desnim klikom na PDF ikonu odabrane norme te spremiti na svoje računalo odabirom opcije „Save target as…“ ili „Spremi vezu kao…“ .

Za besplatan pregled norma potrebno je na računalu imati instalirane sljedeće programe 

Adobe Reader  i  FileOpen plugin.

Adobe Reader možete preuzeti s poveznice: https://get.adobe.com/reader/

FileOpen plugin možete preuzeti s poveznice: https://plugin.fileopen.com/all.aspx
 
Ako ne možete instalirati navedene programe, obratite se Vašem lokalnom administratoru.


 CEN (Europski odbor za normizaciju) priznat je od strane Europske unije (EU) i Europskog udruženja slobodne trgovine   (EFTA) kao jedna od europskih normizacijskih organizacija zaduženih za izradu normi na europskoj razini. Tim   normama  utvrđuju se specifikacije i postupci povezani sa širokim rasponom materijala, procesa, proizvoda i usluga.
 Članovi CEN-a nacionalna su normizacijska tijela 34 europske zemlje. Europske norme (EN) i ostali normativni   dokumenti koje objavljuje CEN prihvaćeni su i priznati u svim tim zemljama.

 Europske norme pridonose povećanju sigurnosti, poboljšanju kvalitete, olakšavanju prekogranične trgovine i jačanju   europskoga jedinstvenog tržišta. Izrađuju se procesom suradnje među stručnjacima koje su imenovali gospodarski   subjekti, znanstveni instituti, potrošači i organizacije za zaštitu okoliša, sindikati i druge uključene strane. CEN promiče   međunarodno usklađivanje normi u okviru sporazuma o stručnoj suradnji s ISO-om (Međunarodnom organizacijom za   normizaciju).

 mrežne stranice CEN-a: www.cen.eu
 mrežne stranice CEN-CENELEC-a: www.cencenelec.eu
 mrežne stranice HZN-a: www.hzn.hr
 


 

HZN e-glasilo 6/2024
Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Članovi smo
etsi logo iso logo iec logo cen logo cenelec logo