Obavijest korisnicima nacrta norme za prometne promjenljive nekontinuirane znakove HRN 1123:2002

2.6.2015 11:40:00
Hrvatski zavod za norme obaviješten je o postojanju neovlaštene verzije norme HRN 1123:2004 Zaštitne žičane ograde – Tehnički zahtjevi. Ovim putem želimo upozoriti korisnike navedene norme da ona nikada nije objavljena kao hrvatska norma te da je jedina službena verzija nacrta te norme ona koju je pripremio tehnički odbor DZNM/TO 509, Cestovna oprema, a izdao Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo (DZNM) u lipnju 2002. godine koja nosi potpuno drugačiji naslov Prometni promjenljivi nekontinuirani znakovi – Znakovi obavijesti – Oblikovanje znakova, a o čemu je obavijest dana u službenome glasilu DZNM-a broj 5-6/2002.

Nacrt norme nHRN 1123 Prometni promjenljivi nekontinuirani znakovi – Znakovi obavijesti – Oblikovanje znakova,  povučen je u lipnju 2003. godine o čemu je obavijest dana u DZNM Glasilu 3-6/2003.  Pravni je sljednik DZNM-a Hrvatski zavod za norme (HZN).Napominjemo da su hrvatske norme zaštićene u skladu sa Zakonom o normizaciji i Zakonom o autorskome pravu, da sva autorska prava i prava korištenja normama pripadaju Hrvatskome zavodu za norme te da se norme ne smiju umnožavati ili upotrebljavati ni u kojemu obliku te ni na koji način bez pisane dozvole HZN-a. Također upućujemo korisnike norma da se o statusu norma informiraju putem HZN-ova mrežnoga kataloga, putem e-adrese: normoteka@hzn.hr, prodaja@hzn.hr ili na telefonske brojeve 01 6106 051, 01  6106 052.