Održano predavanje za članove tehničkih odbora HZN-a iz područja elektrotehnike, telekomunikacija i informacijske tehnologije

U Hrvatskom zavodu za norme održano je 30. rujna 2022. godine predavanje za nove članove tehničkih odbora HZN-a iz područja elektrotehnike, telekomunikacija i informacijske tehnologije
 
Predavanju je prisustvovalo 12 članova TO-a iz institucija prijavljenih u članstvo HZN-a u razdoblju od siječnja 2020. godine do danas. U tom razdoblju predavanja se nisu održavala zbog pandemije bolesti COVID 19.
 
Nakon uvodnog pozdrava gospođe Ivane Ivić, voditeljice Odsjeka za razvoj, edukaciju i certifikaciju, u prvome dijelu izlaganja Ivo Andreis, voditelj Odsjeka za područje elektrotehnike, telekomunikacija i informacijske tehnologije upoznao je prisutne s HZN-om, strukturom i zakonskim okvirom Zavoda, članstvom u Zavodu, normizacijom i prednostima rada u HZN/TO-ima te načinom rada u tehničkim odborima HZN-a. Osvrnuo se i na područja normizacije unutar Odsjeka.

Tomislav Šolc, viši stručni savjetnik u području energetske elektrotehnike predstavio je  Unutrašnja pravila za normizaciju (UPN), s posebnim osvrtom na UPN 5 – Osnivanje i rad tehničkih odbora. U UPN 5 definirana je struktura tehničkih odbora, pododbora i radnih skupina HZN-a. Objasnio je ulogu predsjednika, tajnika i članova TO-a te obveze i prava članova HZN/TO-a. Na kraju, istaknuo je mogućnost sudjelovanja u radu na međunarodnoj i europskoj razini normizacije.

Alica Glavaš, viša stručna savjetnica za normizaciju u području telekomunikacija predstavila je Europski institut za telekomunikacijske norme s naglaskom na tehnički odbor HZN/TO T4, Normizacija u telekomunikacijama. Upoznala je prisutne sa strukturom ETSI-ja, njegovom ulogom u Europi te predstavila normizacijske dokumente.

Daniel Rapaić, viši stručni savjetnik za normizaciju u području elektronike prisutnima je predstavio mrežnu stranicu HZN-a, www.hzn.hr. Članovima je prikazana mogućnost pristupa repozitoriju hrvatskih norme HZN4you, sustavu komentiranja nacrta norma koje je dostupno široj javnosti, kao i pretraživanje dokumenta IEC-a i CENELEC-a te mjesečno glasilo HZN-a.
 
Dinka Ilić-Roller, viša stručna savjetnica za normizaciju u području informacijske tehnologije prikazala je rad u zaštićenom području HZNnorm za članove HZN/TO-a. Skrenula je pozornost na dokumente koji se tamo nalaze, a važni su za rad članova TO-a kao i na ostale podatke koji su dostupni na toj platformi. Kao višegodišnja stalna predstavnica HZN-a u Tehničkoj upravi CENELEC-a, upoznala ih je s radom Tehničke uprave CENELEC-a (CLC/BT) i donošenjem odluka te dokumentima koji se šalju članovima odbora na uvid i glasovanje.

Ana Marija Boljanović, voditeljica Odsjeka normoteke predstavila je usluge normoteke, skrenula pozornost na autorska prava na norme te pokazala HZN-ove e-alate za korisnike.Foto: vlasništvo HZN-a

HZN e-glasilo 1/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više