Novo izdanje izvorne hrvatske norme HRN 1112

Novo izdanje izvorne hrvatske norme HRN 1112:2022, Komplet prve pomoći za motorna vozila kategorije M i N (First aid kit for M and N category motor vehicles) dostupno je od 1. studenoga 2022. godine.
Ova norma zamijenila je normu HRN 1112:2001, Pribor za prvu pomoć – Kutija za pribor prve pomoći.

Tekst hrvatske norme HRN 1112:2022 pripremio je tehnički odbor HZN/TO 580, Pribor za prvu pomoć Hrvatskoga zavoda za norme.

U ovoj hrvatskoj normi određuju se zahtjevi i metode ispitivanja, zahtjevi za izvedbu, materijali, sadržaj te označivanje kompleta prve pomoći za motorna vozila kategorije M i N.

Za dodatne obavijesti o radu odbora HZN/TO 580 možete se obratiti tajnici tehničkog odbora Boženi Mesek, višoj stručnoj savjetnici za normizaciju u području zdravlja, okoliša i medicinske opreme (e-mail kontakt)
 Detaljnije informacije o hrvatskim normama koje su izradili i prihvatili tehnički odbori Hrvatskoga zavoda za norme možete pronaći u katalogu hrvatskih norma te repozitoriju HRN4You. Za besplatan uvid u sadržaj norma možete najaviti svoj dolazak u normoteku, a za kupnju navedene norme ili bilo kojega normativnog dokumenta pošaljite popunjeni obrazac za ponudu na e-adresu prodaja@hzn.hr.

 

HZN e-glasilo 4/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više