Međunarodni dan žena - 8. ožujka

 

Povodom Međunarodnog dana žena, UN-ova agencija za ravnopravnost spolova UN Women poziva svijet na „ubrzanje napretka ulaganjem u politike za osnaživanje žena” kao najbolji način za ubrzanje gospodarskog rasta i izgradnju prosperitetnijeg i pravednijeg društva.
Svijet se suočava s brojnim krizama, od geopolitičkih sukoba do porasta razine siromaštva i sve većeg utjecaja klimatskih promjena. Njima se može pristupiti samo rješenjima kojima se osnažuju žene. Ulaganjem u žene možemo potaknuti promjene i ubrzati ostvarenje zdravijeg, sigurnijeg i ravnopravnijeg svijeta za sve.
Činjenice:
  • 1 od 10 žena na svijetu živi u krajnjem siromaštvu.
  • Broj žena i djevojčica koje žive u područjima pogođenima sukobima udvostručio se od 2017. godine, na više od 614 milijuna. U područjima sukoba vjerojatnost da žene žive u krajnjem siromaštvu veća je 7,7 puta.
  • Očekuje se da će klimatske promjene do 2030. godine dovesti do gladi 236 milijuna žena i djevojčica, dvostruko više nego muškaraca (131 milijun).
  • Samo je 61 % žena u osnovnoj radnoj dobi zaposleno, dok je kod muškaraca taj udio 90 %.
  • Žene provode oko tri puta više vremena radeći neplaćeni posao njege nego muškarci . Kad bi se tim poslovima pripisala novčana vrijednost, na njih bi otpadalo više od 40 posto BDP-a.
360 milijardi USD 20 % 300 milijuna
 
godišnje je potrebno dodatnih 360 milijardi dolara kako bi se postigla ravnopravnost spolova. Uklanjanjem razlika u zaposlenosti između spolova BDP po glavi stanovnika mogao bi se povećati za 20 %.  Ulaganjem u kvalitetu i dostupnost njege moglo bi se do 2035. godine otvoriti gotovo 300 milijuna radnih mjesta.

Ulaganje u žene i zalaganje za ravnopravnost spolova omogućit će budućnost u kojoj svi u društvu mogu napredovati, stvarajući svijet neograničenih mogućnosti i osnaživanje za sve.
 

Prihvaćanje ravnopravnosti spolova u normizaciji  

  • ISO je predan ulaganju u žene (#InvestInWomen) i ravnopravnosti spolova (#GenderEquality) kao ključnom aspektu svoje misije izrade normi koje će život učiniti lakšim, sigurnijim i boljim. Prepoznajući ključnu ulogu koju ravnopravnost spolova ima u održivom razvoju, ISO se usmjerava na pitanja ravnopravnosti spolova na temelju svog Akcijskog plana za ravnopravnost spolova iz 2019. godine. Tim se radom naglašava njegova predanost promicanju uključivosti i ravnopravnosti spolova u normizaciji u skladu s ciljem održivog razvoja Ujedinjenih naroda koji se odnosi na ravnopravnost spolova i osnaživanje svih žena i djevojčica (SDG5). 
Zašto je potrebna ravnopravnost spolova u normizaciji? 
Ravnopravnost spolova nije samo moralni imperativ. Ona je od ključne važnosti za stvaranje čvrstih, djelotvornih i primjerenih normi. Različite perspektive dovode do inovativnijih rješenja, a kada su muškarci i žene jednako zastupljeni, veća je vjerojatnost da će norme ispuniti potrebe svih korisnika. Time se poboljšava kvaliteta i primjenjivost normi te potiče napredak i inovacije u svim segmentima gospodarstva. Prihvaćanjem ravnopravnosti spolova članovi ISO-a ne podupiru samo pravednije društvo već i pridonose unapređenju tehnologije, održivosti okoliša i globalnom gospodarskom rastu.
 

RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA U NORMIZACIJI: 

 
Više od 20 članova koji imaju nacionalni akcijski plan za ravnopravnost spolova 30 % stručnjaka su žene (od 2020. godine) Više od
50 normi podržava 5. cilj održivog razvoja
Više informacija o radu članova ISO-a
 
Više podataka pronađite ovdje
 
 
 
Preuzmite ISO-ovi publikaciju o normama koje uzimaju u obzir aspekte spolova 
Preuzmite ISO-ov Akcijski plan za ravnopravnost spolova  
 
  • IEC je predan podizanju svijesti o vrijednosti ravnomjerne zastupljenosti spolova kod svojih nacionalnih članova i dionika. U svim segmentima svog rada nastoji ostvariti ciljeve održivog razvoja (SDG), uključujući SDG 5. IEC-ove norme i IEC-ovi sustavi ocjene sukladnosti (CA) pridonose zdravlju i statusu žena u društvu. U nekim zemljama brzog rasta, omogućavanjem pristupa električnoj energiji i rasvjeti može se znatno poboljšati životni standard za sve, a osobito za žene. Omogućavanje pristupa obrazovanju putem interneta i medicinskim uslugama te sigurnost kućanskih aparata samo su neka od područja kojima IEC norme i sustavi ocjene sukladnosti pridonose.
#WomenatIEC campaign
Pogledajte inspirativne videozapise na kojima žene iz IEC-ove zajednice govore o motivaciji za rad u normizaciji i njegovim izazovima.
Odaberite videozapis klikom na ikonu popisa za reprodukciju playlist icon u gornjem lijevom uglu zaslona.


 
  • UN-ov slogan za 2024. godinu ‘Ubrzanje napretka ulaganjem u politike za osnaživanje žena’ od osobite je važnosti za ETSI jer žene imaju važnu ulogu u našoj normizacijskoj zajednici. U središtu su naše kampanje #WeareETSI ljudi koji stoje iza normi: #TheStandardsPeople https://lnkd.in/d4nUPw-J
Poslušajte njihova stajališta o raznolikosti, ravnopravnosti i uključivosti u zajednici ETSI-ja. Saznat ćete kako su se uključili u normizaciju IKT-a, koja je njihova uloga i iskustvo u ETSI-ju te je li i kako je spol odigrao ulogu u njihovom iskustvu.

#InvestInWomen #InspireInclusion #Diversity #Equity  #WeareETSI  #TheStandardsPeople
 
  • CEN i CENELEC s radošću se pridružuju proslavi Međunarodnog dana žena i govore o svojim nastojanjima da se ostvari potpuna ravnopravnost spolova i potpora ženama.
Kao organizacije su predane osiguravanju potpuno uključivog normizacijskog okruženja. Naprimjer, potpisnice su UNECE-ove Deklaracije o normama koje uzimaju u obzir aspekte spolova i pokrenule su vlastiti Akcijski plan za ravnopravnost spolova.

Nadalje, norme imaju važnu ulogu u podupiranju 5. cilja održivog razvoja – ravnopravnost spolova: njima se može poticati širenje najbolje prakse, pomoći u provedbi i mjerenju promjena te ženama osigurati pristup sigurnim i zdravim proizvodima.

Cijeli članak pročitajte ovdje.


HZN e-glasilo 3/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više