Objavljena izvorna hrvatska norma HRN 1128:2023

Izvorna hrvatska norma  HRN 1128:2023, Beton  Nacionalni zahtjevi uz normu HRN EN 206:2021 (Concrete  National requirements to HRN EN 206:2021) dostupna je od 1. srpnja 2023. godine.
Tekst hrvatske norme HRN 1128:2023 pripremio je tehnički odbor HZN/TO 71, Beton  Hrvatskoga zavoda za norme.

Ova hrvatska norma sadrži dodatne zahtjeve za beton koji se primjenjuju uz normu HRN EN 206, Beton – Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost.

Ovom se normom:
– daju zahtjevi za beton za specifične nacionalne klimatske i geografske uvjete
– upućuje na nacionalne norme ili postupke ispitivanja tamo gdje se to predlaže u normi HRN EN 206 kad nema europskih norma
– određuju postupci ispitivanja i kriteriji sukladnosti za određena svojstva betona koja nisu normirana ili nisu navedena u normi HRN EN 206
– daju upute za ispunjenje određenih zahtjeva norme HRN EN 206
– održavaju nacionalni zahtjevi i preporuke za proizvodnju betona.

Za dodatne obavijesti o radu odbora HZN/TO 71 možete se obratiti tajnici tehničkog odbora Jasminki Minjević-Ivanović, višoj stručnoj savjetnici za normizaciju u području graditeljstva (e-mail kontakt)

Detaljnije informacije o hrvatskim normama koje su izradili i prihvatili tehnički odbori Hrvatskoga zavoda za norme možete pronaći u katalogu hrvatskih norma te repozitoriju HRN4You. Za besplatan uvid u sadržaj norma možete najaviti svoj dolazak u normoteku, a za kupnju navedene norme ili bilo kojega normativnog dokumenta pošaljite popunjeni obrazac za ponudu na e-adresu prodaja@hzn.hr.
 

HZN e-glasilo 1/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više